انیمیشن های سینمایی - دانلود رایگان انیمه و انیمیشن


انیمیشن های سینمایی 

 مجموعه انیمیشن های Brother Bear :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Cars :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 


 

 مجموعه انیمیشن های Cloudy with a Chance of Meatballs :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :             

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Despicable Me :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 


 

 مجموعه انیمیشن های Happy Feet :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :             

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های How to Train Your Dragon :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 


 

 مجموعه انیمیشن های Ice Age :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 

   قسمت چهارم :                                  قسمت پنچم :                  

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Incredibles :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

مجموعه انیمیشن های Kung Fu Panda :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 


 

 مجموعه انیمیشن های  Lilo & Stitch :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Madagascar :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 


 

 مجموعه انیمیشن های Monsters :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Mulan :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Nemo :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Open Season :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 


 

 مجموعه انیمیشن های Rio :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Shrek :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 

قسمت چهارم :                     

 

      

 


 

CopyRight © 2017 - Design By PonishWeb